matplotli是python中一个很强大的绘图工具,本文简单介绍如何用matplotlib绘制一个泡泡图。

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
 
# 创建数据集
x = np.random.rand(100)
y = np.random.rand(100)
z = np.random.rand(100)
 
# 设置颜色和透明度
plt.scatter(x, y, s=z*4000, c="red", alpha=0.4)

# 添加x轴和y轴注释
plt.xlabel("the X axis")
plt.ylabel("the Y axis")
plt.title("A colored bubble plot")

#plt.show()

绘制结果如封面所示,一个简单的泡泡图就绘制成功了。

参考资料:

1.https://matplotlib.org/gallery/index.html